Pressmeddelanden

 • KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I DOXA
 • Läs mer
 • KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DOXA
 • Läs mer
 • DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q1 2024
 • Läs mer
 • KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DOXA AKTIEBOLAG (PUBL)
 • Läs mer
 • Doxa genomför riktad nyemission av aktier om cirka 200 miljoner SEK, delvis under förutsättning av beslut från extra bolagsstämma
 • Läs mer
 • KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I DOXA
 • Läs mer
 • KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DOXA
 • Läs mer
 • DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q1 2024
 • Läs mer
 • KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DOXA AKTIEBOLAG (PUBL)
 • Läs mer
 • Doxa genomför riktad nyemission av aktier om cirka 200 miljoner SEK, delvis under förutsättning av beslut från extra bolagsstämma
 • Läs mer
 • Doxas portföljbolag Serneke genomför ledningsförändring i Serneke Invest – Ola Serneke lämnar som VD
 • Läs mer
 • Doxas portföljbolag Serneke tillsammans med Balder har genomfört försäljningen av byggrätter i Karlastaden till AB Framtiden
 • Läs mer
 • Doxas portföljbolag Serneke tillsammans med Balder gör framsteg i Karlatornet
 • Läs mer
 • Serneke förvärvar för vidare utveckling i Barkarby
 • Läs mer
 • Doxas portföljbolag Serneke säljer icke strategiska innehav
 • Läs mer