Pressmeddelanden

 • Uppdelningen av Serneke tar form
 • Läs mer
 • Doxa AB utvidgar översyn av strategiska alternativ avseende bygg- och entreprenadverksamheten i Serneke Group AB
 • Läs mer
 • DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q2 2023: KRAFTIG TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV OCH TILLTRÄDE AV SERNEKE GROUP
 • Läs mer
 • Doxa kontrollerar 94,4 procent av de utestående B-aktierna i Serneke och beslutar att inte förlänga erbjudandet till aktieägarna i Serneke ytterligare
 • Läs mer
 • Doxa har erhållit accepter från ägare till cirka 90,8 procent av de utestående B-aktierna i Serneke och förklarar därmed erbjudandet ovillkorat samt förlänger acceptperioden
 • Läs mer
 • DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q2 2023: KRAFTIG TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV OCH TILLTRÄDE AV SERNEKE GROUP
 • Läs mer
 • Doxa kontrollerar 94,4 procent av de utestående B-aktierna i Serneke och beslutar att inte förlänga erbjudandet till aktieägarna i Serneke ytterligare
 • Läs mer
 • Doxa har erhållit accepter från ägare till cirka 90,8 procent av de utestående B-aktierna i Serneke och förklarar därmed erbjudandet ovillkorat samt förlänger acceptperioden
 • Läs mer
 • Doxa har preliminärt erhållit accepter från ägare till cirka 90,8 procent av de utestående B-aktierna i Serneke
 • Läs mer
 • Doxa offentliggör tillägg till erbjudandehandling och prospekt avseende sitt rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Serneke
 • Läs mer
 • Uppdelningen av Serneke tar form
 • Läs mer
 • Doxa AB utvidgar översyn av strategiska alternativ avseende bygg- och entreprenadverksamheten i Serneke Group AB
 • Läs mer
 • VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE OCH NY STYRELSEORDFÖRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023
 • Läs mer
 • DOXA FÖRVÄRVAR INDUSTRIFASTIGHETER I LANDSKRONA
 • Läs mer
 • DOXAS INTRESSEBOLAG FASTIGHETSSTADEN GÖR SITT HITTILLS STÖRSTA FÖRVÄRV
 • Läs mer