Pressmeddelanden

 • Doxa offentliggör tillägg till erbjudandehandling och prospekt avseende sitt rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Serneke
 • Läs mer
 • DOXA OFFENTLIGGÖR ERBJUDANDEHANDLING OCH PROSPEKT AVSEENDE SITT OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SERNEKE
 • Läs mer
 • KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I DOXA AKTIEBOLAG (PUBL)
 • Läs mer
 • DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q1 2023: DOXA RAPPORTERAR SMÅ VÄRDEFÖRÄNDRINGAR I Q1
 • Läs mer
 • DOXA LÄMNAR ETT REKOMMENDERAT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SERNEKE
 • Läs mer
 • Doxa offentliggör tillägg till erbjudandehandling och prospekt avseende sitt rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Serneke
 • Läs mer
 • DOXA OFFENTLIGGÖR ERBJUDANDEHANDLING OCH PROSPEKT AVSEENDE SITT OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SERNEKE
 • Läs mer
 • KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I DOXA AKTIEBOLAG (PUBL)
 • Läs mer
 • DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q1 2023: DOXA RAPPORTERAR SMÅ VÄRDEFÖRÄNDRINGAR I Q1
 • Läs mer
 • DOXA LÄMNAR ETT REKOMMENDERAT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SERNEKE
 • Läs mer
 • VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE OCH NY STYRELSEORDFÖRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023
 • Läs mer
 • DOXA FÖRVÄRVAR INDUSTRIFASTIGHETER I LANDSKRONA
 • Läs mer
 • DOXAS INTRESSEBOLAG FASTIGHETSSTADEN GÖR SITT HITTILLS STÖRSTA FÖRVÄRV
 • Läs mer
 • Doxa förvärvar fastighetsbestånd i Malmö
 • Läs mer
 • Doxa förvärvar kvarteret Malmö Arena
 • Läs mer