Malmöportföljen

En diversifierad portfölj med tio fastigheter på strategiska lägen

Malmöportföljen består i dagsläget av 10 fastigheter med tyngdpunkt mot kontor. Fastigheterna är i det närmaste fullt uthyrda och genererar stabila kassaflöden.

Hörnstenen i portföljen utgörs av Kvarteret Malmö Arena, en blandfastighet med sport och evenemangsytor i världsklass, men också 15 000 kvm moderna kontorsytor där Malmö Arena Tower färdigställdes våren 2022. Här finns även ett hotell med 395 rum, restaurang och konferens.

Samtliga fastigheterna är i expansiva områden i Malmö med bra infrastruktur och har starka hyresgäster.

Hyresvärdet fördelas enligt nedan:

  • 38% kontor
  • 20% hotell
  • 16% arena
  • 10% handel
  • 16% övrigt
Malmoportfoljen

Portföljfakta

Uthyrningsbar yta 99 081 kvm
Hyresvärde 163 MSEK
Hyresvärdefördelning 38% kontor, 20% hotell, 16% arena, 10% handel, 16% övrigt
Viktad hyresduration 5,9 år
Antal fastigheter 10
Ägarandel av portföljen 100%

per 2023-06-30

Bilderna är ett urval av fastigheter i portföljen

Mer om Malmöportföljen

Malmöportföljen består i dagsläget av 10 fastigheter med tyngdpunkt mot kontor. Fastigheterna är i det närmaste fullt uthyrda och genererar stabila kassaflöden.

Hörnstenen i portföljen utgörs av Kvarteret Malmö Arena på 72 600 kvm, en blandfastighet med sport och evenemangsytor i världsklass, men också 15 000 kvm moderna kontorsytor där Malmö Arena Tower färdigställdes våren 2022. Här finns även ett hotell med 395 rum, restaurang och konferens.

Doxa har valt att ha sitt eget kontor här, vilket möjliggör daglig kontakt med hyresgäster och samarbetspartners. Kvarteret Malmö Arena är i princip fullt uthyrt och har ett hyresvärde på cirka 121 MSEK med en väldiversifierad riskspridning. Framöver kommer Doxa att fortsätta utveckla kvarteret Malmö Arena genom nyuthyrningar.

Fastigheterna i portföljen har diversifierad inkomstprofil, med hyresavtal som är singel-let och multi-let. Fastigheterna Skottspolen 1, Slagan 3 samt tomträtterna Vildanden 9 och Karlsvik 6 är alla belägna på A-lägen och är fullt uthyrda till starka hyresgäster, till exempel Malmö stad och Unionen. Fastigheten Domkraften 1 hyrs ut till restaurangkedjan KFC på ett långt avtal, och har även en outnyttjad byggrätt som möjliggör utökad expansion för nya eller befintliga hyresgäster. E-Center i Jägersro är en handelsfastighet med tyngdpunkt mot dagligvaror, med starka hyresgäster i ett välkänt och etablerat handelsområde. Jägersro är en del av Malmö med stor utvecklingspotential för bostäder i närtid vilket ökar upptagningsområdet.

Sammanfattningsvis kännetecknas Doxas Malmöportfölj av fastigheter i attraktiva lägen, med hög uthyrningsgrad och starka kassaflöden, där framtiden innebär en aktiv förvaltning med fokus på energibesparing, samtidigt som hyresgästernas långsiktiga tillväxt och trivsel har högsta prioritet.

Portföljens fastigheter