ESG

ESG, Environmental, Social and Governance är en naturlig del av Doxas hållbarhetsarbete och en del av bolagets arbete. Det ska märkas såväl i bolagets ägande, dess organisation, kundrelationer samt finansiering.

Den sociala och miljömässiga hållbarheten är en nyckel för Doxas ekonomiska tillväxt och hållbarhet över tid. För Doxa är det självklart att bidra till ett grönare och mer hållbart samhälle både på kort och lång sikt. Som en aktör i fastighetsbranschen har bolaget möjlighet att fatta beslut som påverkar samhälle, stad, byggnader och människor till det bättre.

 

Hållbarhet för Doxa delas upp i tre delar

Miljömässig hållbarhet (environmental)

Handlar för Doxa om optimalt resursutnyttjande och att ombyggnader och anpassningar genomförs med hög miljömedvetenhet.

Att utveckla och fokusera på energieffektiva byggnader har både miljömässiga och ekonomiska incitament och fördelar.

 

Social hållbarhet (social)

Här sätter Doxa människan i centrum. Bolaget är medvetet om sitt ansvar som fastighetsägare för att skapa både bättre byggnader som i sin tur ger nöjda hyresgäster och underlätta för människorna som rör sig i staden och interagerar med våra hyresgäster.

Som bolag tror vi på att vara en aktiv och stöttande part i det lokala samhällsbyggandet. Exempel på detta är vårt engagemang i idrottsverksamhet och främjande av lokalt föreningsliv. Vi är stolt partner till Malmö Redhawks där vi valt särkilt stödja två av deras samhällsengagemang - Hälsosam Ungdom och Mötesplatsen.

 

Ekonomisk hållbarhet (governance)

För Doxa handlar ekonomisk hållbarhet om långsiktig och sund tillväxt med rätt riskjusterad avkastning över tid. Det betyder att Doxa fattar kloka, välavvägda beslut med konsekvensanalys som utförs såväl på marknadsaspekter som hållbarhet.

Lika viktigt är det att verksamheten drivs på ett respektabelt sätt när det kommer till de samarbetspartners och leverantörer som bolaget arbetar med. Doxa värdesätter en hög grad av transparens och öppenhet mot alla bolaget arbetar med. Doxas redovisning och bolagsstyrning ska präglas av kontroll och transparens och all form av intressekonflikter ska undvikas.