Övriga investeringar

Doxa fokuserar inte på ett specifikt fastighetssegment

Detta skapar en flexibilitet som Doxa anser är gynnsam för både riskspridning, avkastning samt anpassbarhet vid var tid rådande marknad.

Vid sidan om våra fyra portföljer har vi ytterligare ett innehav:


Easy Depot är ett förvaltnings- och projektutvecklingsbolag som bygger lager- och kontorslokaler med hög grad av digitalisering, flexibilitet och tillgänglighet.

Doxa fokuserar inte på ett specifikt fastighetssegment för flexibilitet

Mer om våra övriga investeringar

Easy Depot Logo

Easy Depot

Easy Depot är ett fastighetsbolag som bygger lager- och kontorslokaler med hög grad av digitalisering, flexibilitet och tillgänglighet. Med denna struktur kommer Easy Depot att fokusera på och tillgodose mindre bolag med deras behov av moderna lager- och kontorslokaler. Doxa förvärvade 3 300 000 aktier av serie A i Easy Depot, för totalt cirka 25 mSEK. Easy Depot övertecknade nyemissionen (50 mSEK) på 83 mSEK. Investeringen är ett komplement till Doxas huvudsakliga fastighetsverksamhet och innebär en breddning av bolagets portfölj av fastighetsrelaterade tillgångar. Doxa äger efter förvärvet cirka 15,7 procent av antalet utestående aktier, motsvarande cirka 15,7 procent av antalet röster i Easy Depot.