Bolagsstämmor

Här publiceras information om aktuella bolagsstämmor i Doxa 

Doxas årsstämma 2024 kommer att hållas den 29 april 2024 kl.17.00 på Turning Torso, Lilla Varvsgatan 14, 211 15 Malmö. En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit Doxa tillhanda minst sju veckor före årsstämman, eller annars i sådan tid att ärendet kan införas i kallelsen.

En extra bolagsstämma kommer att hållas den 29 april 2024 kl. 15.30 i Turning Torso, Lilla Varvsgatan 14, 211 15 Malmö.