Extra Bolagsstämma 24 juni 2024

Kallas till extra bolagsstämma den 24 juni 2024 kl. 09.00 i Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12 i Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 08.30.