Vår historia

Vägen till dagens affärsdrivna investmentbolag som äger och förvaltar fastigheter och fastighetsbolag.

Doxa har sedan 2021 investerat i fastigheter, efter att styrelsen fattade det strategiska beslutat i april samma år att addera investeringar i fastigheter som en ny verksamhetsgren.

Redan i september 2021 gick Doxa ut med sin avsiktförklaring att förvärva kvarteret Malmö Arena som sin första fastighetsinvestering. Tre månader senare, i december beslutades att Doxa skulle gå in som investerare i KlaraBos börsnotering med en position på 1,9% av ägarandelen. Under samma månad ingick Doxa avtal om förvärv av två portföljer: Sundsbron Fastighets AB (100%) och Fastighetsstaden i Halmstad (40%). 

Vid starten 1987 var Doxa ett dentalbolag, som sedan börsnoterades 2014 på NASDAQ First North Growth Market. I december 2021 fick Doxa godkännande från NASDAQ gällande omnoteringen till investmentbolag med fokus på fastighetsinvesteringar.

Under 2022 fortsätter förvärven, och vid årets slut hade Doxa ett bestånd på ca. 152 000 kvadratmeter värderat till 3,6 mdkr, varav direktägt ca. 108 000 kvadratmeter värderat till ca. 2,7 mdkr.

Doxas investeringar under 2022:

  • Februari: Tillträde av kvarteret Malmö Arena

  • April: Investering i det onoterade fastighetsbolaget Easy Depot, som är ett fastighetsbolag som bygger lager- och kontorslokaler med en hög grad av digitalisering.

  • Maj: Förvärv av E-center, en defensiv handelsfastighet i Jägerso, Malmö

  • Juni: Förvärv av en portfölj i lättindustrisegmentet med tre fastigheter i Landskrona

Under januari 2023 avyttrade Doxa sin dentalverksamhet till Directa AB och blev därmed ett renodlat investmentbolag inom exklusivt fastighetsrelaterade investeringar.

 

Kontaktpersoner

 Mikael Ahlborn, Fastighetschef

Mikael Ahlborn

Fastighetschef