Industriportföljen

Portfölj med investeringar i lager- och lättindustrifastigheter på starka lägen i tillväxtorter.

Investeringar i lager- och lättindustrifastigheter på starka lägen i tillväxtorter. Idag består portföljen av tre fastigheter i Landskrona.

Landskrona utvecklas starkt inom logistiksektorn. Under de senaste åren har flera huvudkontor valt att etablera sig i Landskrona särskilt med fokus mot logistik/transport.

Doxas ambition är att växa inom segmentet via både förvärv och utveckling av attraktiva fastigheter med stabila hyresgäster.

Hyresvärdet fördelas enligt nedan:

  • 95% lager
  • 5% kontor
Industriportfolj

Portföljfakta

Uthyrningsbar yta 8 719 kvm
Hyresvärde 6 MSEK
Hyresvärdefördelning 95% lager, 5% kontor
Viktad hyresduration 3,6 år
Antal fastigheter 3
Ägarandel 100%

per 2023-12-31

Bilderna är ett urval av fastigheter i portföljen

Mer om Industriportföljen

Investeringar i lager- och lättindustrifastigheter på starka lägen i tillväxtorter. Idag består portföljen av tre fastigheter i Landskrona: Ratten 6, Fjällräven 3 och Illern 5. Hyresvärdet för denna portfölj är 5,9 mSEK och fastigheterna är belägna i Örja industriområde samt Norra industriområdet, med utmärkt access till E6 och centrala Landskrona.

Landskrona utvecklas starkt inom logistiksektorn. Under de senaste åren har flera huvudkontor valt att etablera sig i Landskrona särskilt med fokus mot logistik/transport.

Portföljens fastigheter