Fastighetsstaden

Multi-segment portfölj i Halmstad med stor tillväxtpotential

Doxa äger 40% av Fastighetsstaden, ett lokalt fastighetsbolag i Halmstad. Affärsplanen är att växa och optimera portföljen till 3-4 miljarder SEK genom förvärv, utveckling och värdeskapande.

Fastighetsstaden i Halmstad AB är ett lokalt förankrat fastighetsbolag som förvaltar cirka 200 lokaler och 350 lägenheter. Bolaget skall äga, förvalta och utveckla väl underhållna fastigheter som ger en stabil avkastning och långsiktig värdeökning.

Doxas roll i Fastighetsstaden, utöver ägandet, innebär primärt aktivt styrelsearbete med fokus på långsiktiga strategiska beslut.

Diversifierad portfölj med 33 fastigheter med värdefördelning:

  • c. 40% bostäder
  • c. 20% logistisk och lätt industri
  • c. 40% övriga kommersiella fastigheter
Fastighetsstaden

Portföljfakta

Uthyrningsbar yta 111 893 kvm
Hyresvärde 147 MSEK
Hyresvärdefördelning 38% kontor, 26% bostäder, 11% handel, 11% lager, 14% övrigt
Viktad hyresduration 2,9 år
Antal fastigheter 33
Ägarandel 40%

per 2023-06-30

Bilderna är ett urval av fastigheter i portföljen

Mer om Fastighetsstaden

Fastighetsstaden i Halmstad AB är ett lokalt förankrat fastighetsbolag som förvaltar cirka 200 lokaler och 350 lägenheter. Bolaget skall äga, förvalta och utveckla väl underhållna fastigheter som ger en stabil avkastning och långsiktig värdeökning.

Bolaget äger ett trettiotal kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i Halmstad med ett fastighetsvärde om cirka 2 255 MSEK. De 33 fastigheternas årliga hyresvärde uppgår till cirka 147 MSEK. Genom förvärvet av 40 procent av Fastighetsstaden, som slutfördes den 30 december.

2021, lades grunden för ett långsiktigt samarbete mellan Doxa och Fastighetsstaden, där Doxa tillför strategisk kompetens och ett brett kontaktnät i styrelsearbetet. Samarbetet med Fastighetsstaden är ett exempel på hur Doxa inte enbart direktäger fastigheter utan också kan vara en partner och delägare till välskötta fastighetsbolag på starka delmarknader. Under tredje kvartalet 2022 förvärvade Fastighetsstaden i Halmstad en fastighet: Halmstad 1:48. Fastigheten har ett utmärkt läge med en uthyrningsbar yta om cirka 430 kvm och har ett hyresvärde på cirka 1 MSEK. Fastigheten är fullt uthyrd till en välkänd snabbmatskedja.

Portföljens fastigheter