Om Doxa

Doxa är ett affärsdrivet investmentbolag inom fastighetssektorn som äger och förvaltar fastigheter och fastighetsbolag.

Doxa har ett geografiskt fokus på södra Sverige och ett kommersiellt fokus på värdeskapande genom aktiv förvaltning av varje investering. Doxa är därmed inte fokuserat på eller låst till ett specifikt fastighetssegment vilket ger dels en möjlighet att agera utefter förändrade omständigheter, dels en naturlig diversifiering.

Genom den fastighetskompetens som finns i Doxas ledning och styrelse kan bolaget både leverera bra avkastning och påverka samhällsutvecklingen i en mer hållbar riktning.

Doxa är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2014.