Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är bolagets revisor.
Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Carl Fogelberg.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Box 4009
203 11 Malmö