Investeringar

Doxa är ett affärsdrivet investmentbolag som investerar i fastigheter och fastighetsbolag i Sverige. Bolaget ska genom aktivt värdeskapande och god riskspridning leverera en hög riskjusterad avkastning över tid.

Antal kvm

152 540 kvm

Antal fastigheter

46

Hyresvärde

226 MSEK

Viktad hyresduration

5,1 år

Hyresvärde per typ av fastighet

226
MSEK

Kontor

Hotell

Arena

Handel

Bostäder

Lager/Industri

Övrigt

Hyresvärde per geografi

226
MSEK

Malmö

Landskrona

Halmstad

per 2023-03-31

Våra investeringar

Malmöportföljen

Uthyrningsbar yta 99 081 kvm
Hyresvärde 161 MSEK
Hyresvärdefördelning 37% kontor, 20% hotell, 16% arena, 10% handel, 17% övrigt
Viktad hyresduration 5,9 år
Antal fastigheter 10
Ägarandel av portföljen 100%
Läs mer

Fastighetsstaden

Uthyrningsbar yta 111 861 kvm
Hyresvärde 147 MSEK
Hyresvärdefördelning 38% kontor, 26% bostäder, 11% handel, 11% lager, 14% övrigt
Viktad hyresduration 2,9 år
Antal fastigheter 33
Ägarandel 40%
Läs mer

Industriportföljen

Uthyrningsbar yta 8 715 kvm
Hyresvärde 6 MSEK
Hyresvärdefördelning 95% lager, 5% kontor
Viktad hyresduration 4,3 år
Antal fastigheter 3
Ägarandel 100%
Läs mer
Investeringar 2

Övriga investeringar

Läs mer