Investeringar

Doxa är ett affärsdrivet investmentbolag som investerar i fastigheter och fastighetsbolag i Sverige. Bolaget ska genom aktivt värdeskapande och god riskspridning leverera en hög riskjusterad avkastning över tid.

Antal kvm

149 784 kvm

Antal fastigheter

45

Hyresvärde

232 MSEK

Viktad hyresduration

5,5 år

Hyresvärde per typ av fastighet

232
MSEK

Kontor

Hotell

Arena

Handel

Bostäder

Lager/Industri

Övrigt

Hyresvärde per geografi

232
MSEK

Malmö

Landskrona

Halmstad

per 2023-12-31

Våra investeringar

Malmöportföljen

Uthyrningsbar yta 96 258 kvm
Hyresvärde 164 MSEK
Hyresvärdefördelning 34% kontor, 21% hotell, 17% arena, 11% handel, 17% övrigt
Viktad hyresduration 5,5 år
Antal fastigheter 9
Ägarandel av portföljen 100%
Läs mer

Fastighetsstaden

Uthyrningsbar yta 112 018 kvm
Hyresvärde 154 MSEK
Hyresvärdefördelning 37% kontor, 25% bostäder, 11% lager, 11% industri, 16% övrigt
Viktad hyresduration 2,6 år
Antal fastigheter 33
Ägarandel 40%
Läs mer

Industriportföljen

Uthyrningsbar yta 8 719 kvm
Hyresvärde 6 MSEK
Hyresvärdefördelning 95% lager, 5% kontor
Viktad hyresduration 3,6 år
Antal fastigheter 3
Ägarandel 100%
Läs mer
Karlatornet i Göteborg, Doxa

Serneke

Läs mer
Doxa fokuserar inte på ett specifikt fastighetssegment för flexibilitet

Övriga investeringar

Läs mer