Fastighetsutveckling

Genom våra portföljbolag driver vi långsiktiga och värdeskapande samarbeten.

Fastighetsutveckling

Doxas arbete med fastighetsutveckling via portföljbolagen omfattar hela värdekedjan från ax till limpa – från idé till färdigställande. Det handlar om både ny- och ombyggnation där projektet anpassas till kundens önskemål och områdets unika förutsättningar för långsiktigt hållbara lösningar.

I alla utvecklingsprojekt lägger vi särskilt stor vikt vid att genomlysa projektets hållbarhet enligt våra ESG-ambitioner. Det innebär att vi fokuserar på energieffektivitet, trygghet, integration och tillgänglighet.

Har ni en vision som ni vill genomföra? Kontakta oss för ett fördjupat samarbete.