Styrelse

Doxas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fyra styrelsesuppleanter.

Doxas styrelse består för närvarande av sex ledamöter, inklusive ordföranden. Doxas nuvarande styrelse har inga suppleanter. Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till slutet av nästa årsstämma.

Greg Dingizian

Greg Dingizian

Ordinarie styrelseordförande sedan 2024

Född 1960

Utbildning: 20 högskolepoäng i nationell ekonomi och 20 högskolepoäng i företagsekonomi, Lunds universitet
Övrig erfarenhet: Greg har över 35 års erfarenhet från fastighetsbranschen, bl.a. som grundare och VD för Victoria Park, VD för GOTIC AB, VD för HSB Malmö samt grundare av Agartha AB och en av grundarna av Swedish Logistic Property AB. Därtill har han bl.a. varit VD för Wilh.Sonesson AB (numera Midsona AB) samt styrelseledamot i fler noterade och onoterade bolag. Greg  Dingizian valdes på nytt in i Doxas styrelse vid årsstämman 2021 efter att tidigare ha varit styrelseledamot i Doxa under 2016 och 2017.
Andra uppdrag: Styrelseordförande, styrelseledamot och ägare av Agartha AB. Ledamot i Swedish Logistic Property AB.
Innehav i Doxa: 4 936 632 aktier genom pensionsförsäkring samt 97 000 000 aktier via bolag (Agartha AB).
Greg Dingizian är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare.

Född 1960

Utbildning: 20 högskolepoäng i nationell ekonomi och 20 högskolepoäng i företagsekonomi, Lunds universitet
Övrig erfarenhet: Greg har över 35 års erfarenhet från fastighetsbranschen, bl.a. som grundare och VD för Victoria Park, VD för GOTIC AB, VD för HSB Malmö samt grundare av Agartha AB och en av grundarna av Swedish Logistic Property AB. Därtill har han bl.a. varit VD för Wilh.Sonesson AB (numera Midsona AB) samt styrelseledamot i fler noterade och onoterade bolag. Greg  Dingizian valdes på nytt in i Doxas styrelse vid årsstämman 2021 efter att tidigare ha varit styrelseledamot i Doxa under 2016 och 2017.
Andra uppdrag: Styrelseordförande, styrelseledamot och ägare av Agartha AB. Ledamot i Swedish Logistic Property AB.
Innehav i Doxa: 4 936 632 aktier genom pensionsförsäkring samt 97 000 000 aktier via bolag (Agartha AB).
Greg Dingizian är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare.

Nina Nilsson Ulvinen

Nina Nilsson Ulvinen

Ordinarie ledamot sedan 2022

Född 1969

Utbildning: Nina har gymnasieutbildning, följt av vidareutbildningar inom hotell och restaurang management
Övrig erfarenhet:
VD och ägare för Hotel Mäster Johan, VD för Malmö Arena Hotel,
Andra uppdrag: Koncernchef Malmö Bra Bostad, Styrelseledamot i flera bolag, däribland, Parkfast Arena AB, Hotel Malmö Arena AB, BW Hospitality Group AB, BHG Uppsala AB, BHG Norrköping AB, Parkfast Aktiebolag och Nifred Holding AB.
Innehav i Doxa: Inget eget innehav. Närstående juridiska personers innehav (Malmö Bra Bostad AB) uppgår till 69 566 666 aktier och 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026.
Nina Nilsson Ulvinen är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till större aktieägare.

Född 1969

Utbildning: Nina har gymnasieutbildning, följt av vidareutbildningar inom hotell och restaurang management
Övrig erfarenhet:
VD och ägare för Hotel Mäster Johan, VD för Malmö Arena Hotel,
Andra uppdrag: Koncernchef Malmö Bra Bostad, Styrelseledamot i flera bolag, däribland, Parkfast Arena AB, Hotel Malmö Arena AB, BW Hospitality Group AB, BHG Uppsala AB, BHG Norrköping AB, Parkfast Aktiebolag och Nifred Holding AB.
Innehav i Doxa: Inget eget innehav. Närstående juridiska personers innehav (Malmö Bra Bostad AB) uppgår till 69 566 666 aktier och 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026.
Nina Nilsson Ulvinen är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till större aktieägare.

 Jacob Karlsson

Jacob Karlsson

Ordinarie ledamot sedan 2022

Född 1986

Utbildning: Fristående kurser med ekonomisk inriktning vid Kristianstad Högskola,
Linnéuniversitetet och Lunds Universitet
Övrig erfarenhet: Grundare av, koncernchef och VD för K-Fast Holding AB (K-Fastigheter).
Andra Uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör för K-Fast Holding AB.
Styrelseordförande och styrelseledamot i Prefabfastigheter Finja Sverige AB och Paco Padel Court AB. VD och styrelseledamot i Ramsdalen 3:1 Fastighets AB. Styrelseledamot i Mjöbäcks Entreprenad Aktiebolag, Jacob Karlsson AB, Jacob Karlsson Fastigheter AB, Novum Samhällsfastigheter AB, HOMEstate AB, Skåneflyg AB, DACAR Fastigheter AB och SOT Fastigheter Osby AB.
Innehav i Doxa: 1 300 000 aktier (genom kapitalförsäkring) och 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026.
Jacob Karlsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Född 1986

Utbildning: Fristående kurser med ekonomisk inriktning vid Kristianstad Högskola,
Linnéuniversitetet och Lunds Universitet
Övrig erfarenhet: Grundare av, koncernchef och VD för K-Fast Holding AB (K-Fastigheter).
Andra Uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör för K-Fast Holding AB.
Styrelseordförande och styrelseledamot i Prefabfastigheter Finja Sverige AB och Paco Padel Court AB. VD och styrelseledamot i Ramsdalen 3:1 Fastighets AB. Styrelseledamot i Mjöbäcks Entreprenad Aktiebolag, Jacob Karlsson AB, Jacob Karlsson Fastigheter AB, Novum Samhällsfastigheter AB, HOMEstate AB, Skåneflyg AB, DACAR Fastigheter AB och SOT Fastigheter Osby AB.
Innehav i Doxa: 1 300 000 aktier (genom kapitalförsäkring) och 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026.
Jacob Karlsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Peter Strand

Peter Strand

Ordinarie ledamot sedan 2023

Född 1971

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Lunds tekniska högskola.
Övrig erfarenhet: Grundare till Swedish Logistic Property AB (publ) och verkställande direktör mellan åren 2020-2023 och har tidigare arbetslivserfarenhet som, bland annat, VD för fastighetsbolagen Victoria Park AB, Annehem Fastigheter AB och Tribona AB samt ledande befattningar inom fastighetsbolagen Drott och Akelius.
Andra uppdrag: Övriga uppdrag består främst av att vara vice styrelseordförande i SLP samt styrelseledamot i Diös Fastigheter AB, BrainLit AB, Rikshem AB, Fridam AB, Fridam Fastigheter AB och Fridam Invest AB.
Innehav i Doxa: 9 000 000 aktier och 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026.
Peter Strand är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Född 1971

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Lunds tekniska högskola.
Övrig erfarenhet: Grundare till Swedish Logistic Property AB (publ) och verkställande direktör mellan åren 2020-2023 och har tidigare arbetslivserfarenhet som, bland annat, VD för fastighetsbolagen Victoria Park AB, Annehem Fastigheter AB och Tribona AB samt ledande befattningar inom fastighetsbolagen Drott och Akelius.
Andra uppdrag: Övriga uppdrag består främst av att vara vice styrelseordförande i SLP samt styrelseledamot i Diös Fastigheter AB, BrainLit AB, Rikshem AB, Fridam AB, Fridam Fastigheter AB och Fridam Invest AB.
Innehav i Doxa: 9 000 000 aktier och 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026.
Peter Strand är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Lena Grimslätt

Lena Grimslätt

Ordinarie ledamot sedan 2023

Född 1978

Utbildning: Civilingenjörsexamen Lantmäteri från Lunds tekniska högskola och kandidatexamen i företagsekonomi.
Övrig erfarenhet: Nästan 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen, särskilt inom den nordiska industri- och logistikmarknaden. Hon är för närvarande partner och senior projektledare på JLL Capital Markets. Hon har tidigare innehaft andra ledande roller på JLL, såsom Head of JLL i Göteborg avseende affärsområdena Valuation, Leasing och Capital Markets. Dessförinnan har hon arbetat som affärsutvecklare på det noterade fastighetsbolaget Platzer samt som senior fastighetsvärderare på SBAB.
Andra Uppdrag: Styrelseledamot i den ideella gymnastikföreningen ABGS.
Innehav i Doxa: 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026.
Lena Grimslätt är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Född 1978

Utbildning: Civilingenjörsexamen Lantmäteri från Lunds tekniska högskola och kandidatexamen i företagsekonomi.
Övrig erfarenhet: Nästan 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen, särskilt inom den nordiska industri- och logistikmarknaden. Hon är för närvarande partner och senior projektledare på JLL Capital Markets. Hon har tidigare innehaft andra ledande roller på JLL, såsom Head of JLL i Göteborg avseende affärsområdena Valuation, Leasing och Capital Markets. Dessförinnan har hon arbetat som affärsutvecklare på det noterade fastighetsbolaget Platzer samt som senior fastighetsvärderare på SBAB.
Andra Uppdrag: Styrelseledamot i den ideella gymnastikföreningen ABGS.
Innehav i Doxa: 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026.
Lena Grimslätt är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Ola Serneke

Ola Serneke

Ordinarie ledamot sedan 2024

Född 1971

Utbildning: Ola Serneke har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola.
Övriga uppdrag och tidigare erfarenhet: Ola är grundare av Serneke Group AB och nuvarande vice ordförande i Serneke Group AB:s styrelse. Ola Serneke har över 25 års erfarenhet från bygg-, fastighets- och projektutvecklingsbranschen. Han har tidigare varit VD för Serneke Group AB samt innehaft olika chefsroller inom Peab.
Innehav i Doxa: 36 263 135 aktier
Ola Serneke är oberoende i förhållande till större ägare men beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

 

Född 1971

Utbildning: Ola Serneke har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola.
Övriga uppdrag och tidigare erfarenhet: Ola är grundare av Serneke Group AB och nuvarande vice ordförande i Serneke Group AB:s styrelse. Ola Serneke har över 25 års erfarenhet från bygg-, fastighets- och projektutvecklingsbranschen. Han har tidigare varit VD för Serneke Group AB samt innehaft olika chefsroller inom Peab.
Innehav i Doxa: 36 263 135 aktier
Ola Serneke är oberoende i förhållande till större ägare men beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.