Serneke

Strategiskt förvärv som skapar nya möjligheter

Doxa förvärvade och tillträdde under 2023 Q2 94,4 procent av aktierna i Serneke Group AB mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Doxa AB. Resterande 5,6 procent av aktierna kommer att tvångsinlösas i enlighet med aktiebolagslagen.

Serneke är en av de största byggkoncernerna i Sverige och erbjuder heltäckande tjänster inom entreprenad och projektutveckling. Serneke har 19 kontor och cirka 1 200 anställda runtom i landet.

Huvudkontoret finns i Göteborg. Verksamheten delas in i sju regioner: Väst, Göteborg, Öst, Stockholm, Syd, Mitt och Norr. I varje region finns hela Sernekes tjänsteutbud inom entreprenad och projektutveckling. Sernekes ambition är att med ett starkt samhällsengagemang bidra till att utveckla städer, orter och samhället i stort och ta ansvar för en hållbar utveckling.

 

För mer information om Serneke

För mer information om Karlastaden

För mer information om Karlatornet

Karlatornet