Vi investerar i fastigheter och fastighetsbolag i Sverige

Till vår Delårsrapport Q1 2024

Doxa är ett affärsdrivet investmentbolag som investerar i fastigheter och fastighetsbolag i Sverige. Bolaget ska genom aktivt värdeskapande och god riskspridning leverera en hög riskjusterad avkastning över tid.

Pressreleaser

2024-07-16

Regulatorisk

Doxas företrädesemission övertecknad

Läs mer

2024-07-09

Regulatorisk

Sista dag för handel med teckningsrätter i Doxa

Läs mer

Senaste rapporten

Doxa Q1 2024 Rapport

Se fler rapporter

Victor Persson

Doxas affärsmodell fungerar från ax till limpa, från förvärv till förvaltning, även i mer utmanande tider

”Vårt fokus ligger på att skapa aktieägarvärde genom bra förvärv och aktiv förvaltning av våra innehav. Att inte vara låsta till ett specifikt fastighetssegment ger oss manöverutrymme och skapar möjligheter i en svårnavigerad marknad. Doxas mål är att till ägarna leverera en hög riskjusterad avkastning med god riskspridning i olika fastighetsslag.”

Victor Persson, VD

Finansiella rapporter

Investerings- och värdeskapandeprocess

Doxa arbetar aktivt med att optimera varje innehav i portföljen

Analys och förvärv

Potentiella förvärv och investeringar identifieras och analyserar kommersiellt, legalt och finansiellt

Kvarteret Malmö Arena i Hyllie, Malmö

Aktiv förvaltning och optimering

Aktivt värdeskapande genom strategisk förvaltning och optimering av varje innehav

Vår investeringsprocess kräver aktivt arbetet för att identifiera och analysera potentiella investeringar och förvärv.

Avyttra och återinvestera

Utifrån löpande utvärdering av innehavens avkastning, risk och framtida värdeskapande möjligheter

Fastighetsinvesteringar

Antal kvm

149 784 kvm

Antal fastigheter

45

Hyresvärde

232 MSEK

Viktad hyresduration

5,5 år

Hyresvärde per typ av fastighet

232
MSEK

Kontor

Hotell

Arena

Handel

Bostäder

Lager/Industri

Övrigt

Hyresvärde per geografi

232
MSEK

Malmö

Landskrona

Halmstad

per 2023-12-31

Se investeringar

Hållbarhet är integrerat i vår affärsmodell

För oss är det självklart att bidra till ett grönare och mer hållbart samhälle både på kort och lång sikt. Det ska märkas såväl i bolagets ägande, dess organisation, kundrelationer samt finansiering.

Finansiell kalender