Vi investerar i fastigheter och fastighetsbolag i Sverige

Till vår kvartalsrapport Q2 2023

Doxa är ett affärsdrivet investmentbolag som investerar i fastigheter och fastighetsbolag i Sverige. Bolaget ska genom aktivt värdeskapande och god riskspridning leverera en hög riskjusterad avkastning över tid.

Pressreleaser

2023-08-23

Icke regulatorisk

Doxa AB utvidgar översyn av strategiska alternativ avseende bygg- och entreprenadverksamheten i Serneke Group AB

Läs mer

2023-07-18

Regulatorisk

DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q2 2023: KRAFTIG TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV OCH TILLTRÄDE AV SERNEKE GROUP

Läs mer

Senaste rapporten

Doxa 2023 Q2 Rapport

Se fler rapporter

Viktor Persson

Doxas affärsmodell fungerar från ax till limpa, från förvärv till förvaltning, även i mer utmanande tider

”Vårt fokus ligger på att skapa aktieägarvärde genom bra förvärv och aktiv förvaltning av våra innehav. Att inte vara låsta till ett specifikt fastighetssegment ger oss manöverutrymme och skapar möjligheter i en svårnavigerad marknad. Doxas mål är att till ägarna leverera en hög riskjusterad avkastning med god riskspridning i olika fastighetsslag.”

Victor Persson, VD

Finansiella rapporter

Investerings- och värdeskapande process

Analys Forvarv Doxa

Analys och förvärv

Potentiella förvärv och investeringar identifieras och analyserar kommersiellt, legalt och finansiellt

Forvaltning Doxa

Aktiv förvaltning och optimering

Aktivt värdeskapande genom strategisk förvaltning och optimering av varje innehav

Aterinvestera

Avyttra och återinvestera

Utifrån löpande utvärdering av innehavens avkastning, risk och framtida värdeskapande möjligheter

Fastighetsinvesteringar

Antal kvm

152 553 kvm

Antal fastigheter

46

Hyresvärde

228 MSEK

Viktad hyresduration

5,7 år

Hyresvärde per typ av fastighet

228
MSEK

Kontor

Hotell

Arena

Handel

Bostäder

Lager/Industri

Övrigt

Hyresvärde per geografi

228
MSEK

Malmö

Landskrona

Halmstad

per 2023-03-31

Se investeringar

Hållbarhet är integrerat i vår affärsmodell

För oss är det självklart att bidra till ett grönare och mer hållbart samhälle både på kort och lång sikt. Det ska märkas såväl i bolagets ägande, dess organisation, kundrelationer samt finansiering.

Finansiell kalender