Doxas portföljbolag Serneke genomför ledningsförändring i Serneke Invest – Ola Serneke lämnar som VD

I samband med Doxas översyn av ledningsstrukturen inom Serneke Invest meddelar bolaget att Ola Serneke kommer att lämna sin operativa roll som VD. Denna förändring är en direkt följd av den pågående separationen av Sernekes entreprenad- och projektutvecklingsverksamheter, vilket initialt har koncentrerats till att göra entreprenadbolaget självständigt. Nästa steg i denna process fokuserar på att optimera samarbetet mellan Doxa och Serneke Invest för att skapa ökat värde och effektivitet. Med Olas planerade inträde i Doxas styrelse i slutet av april väljer Doxa och Serneke att genomföra denna naturliga förändring innan Olas övergång till styrelsearbetet.

Som en konsekvens av Doxas översyn kommer rollen som VD för Serneke Invest att upphöra. Ola Sernekes sista dag i sin nuvarande position blir den 26 april.

Styrelsen i Serneke uttrycker sitt djupa tack till Ola Serneke för hans enastående bidrag som grundare, VD och en mycket uppskattad kraft i bolaget. "Ola har byggt upp ett imponerande företag med betydande tillgångar och kompetens", säger Victor Persson, VD för Doxa.

Ola Serneke kommenterar förändringen och sin tid i bolaget: "Tiden är nu mogen för mig att lämna min operativa roll för att fortsätta arbeta med att utveckla Serneke och Doxa i min nya roll som styrelseledamot i Doxa. Jag vill tacka alla medarbetare för deras hängivenhet och dedikerade arbete under årens lopp. Efter 23 år i bolaget är det med blandade känslor jag gör detta val, men det är ett beslut som växt fram med avsikten att fokusera på det strategiska arbetet i styrelsen samt även frigöra tid för andra åtagande. Jag ser fram emot att fortsätta driva bolaget framåt tillsammans med resten av styrelsen för att stärka vår verksamhet och främja affärer på ett positivt sätt," avslutar Ola Serneke, avgående VD för Serneke Invest.