Doxas portföljbolag Serneke tillsammans med Balder gör framsteg i Karlatornet

Serneke och Balder har i början av februari gjort viktiga framsteg i projekt Karlatornet, bland annat en försäljning av hotellbyggnaden till Balder. Projektet följer tidplan och närmar sig färdigställandet, med endast cirka 5 procent av kostnaderna kvar.

Karlatornet AB, som ägs till häften var av Serneke och Fastighets AB Balder (”Balder”), är projektbolaget för utvecklingen av Karlatornet på Lindholmen i Göteborg. Karlatornet utgör i sin tur ett av totalt åtta kvarter i stadsutvecklingsprojektet Karlastaden.

  • Serneke och Balder, genom Karlatornet AB, har i början av februari genomfört en försäljning av Karlatornets hotellbyggnad till Balder för ett underliggande fastighetsvärde om cirka 660 miljoner kronor. Balder nyttjar i och med transaktionen sin optionsrätt.
  • Hotellets yta är cirka 17 000 kvadratmeter och omfattar cirka 300 rum fördelat på 15 våningar. Strawberry-koncernen är hyresgäst som med start sommaren 2024 ska driva ett Clarion-hotell i byggnaden. Även mäklarfirman ESNY är hyresgäst i hotelldelen.
  • Karlatornet AB har även beslutat att inleda en mäklarledd försäljningsprocess av kontorsbyggnaden. Under försäljningsprocessen har Balder tagit över ägandet av kontoret. Vid en utebliven försäljning innebär överenskommelsen att Balder nyttjar sin optionsrätt och förblir ägare av kontorsbyggnaden.
  • Kontoret omfattar cirka 7 000 kvadratmeter fördelat på 10 våningar. Handelsbanken och Serneke är hyresgäster som flyttar in under första kvartalet 2024.

Karlatornet i stort närmar sig färdigställandet.

  • Inflyttningen av lägenheter fortsätter att följa tidplan. Två av fyra bostadsrättsföreningar har överlämnats och de andra två bostadsrättsföreningarna överlämnas under våren och sommaren. Likaså de penthouselägenheter som är belägna längst upp i Karlatornet.
  • Lägenhetsförsäljningen går under 2024 in i en ny fas – från att lägenheter mestadels sålts på ritning till att nu kunna ge intressenter direktaccess till visningslägenheter på de relevanta våningsplanen. Totalt är cirka 80 procent av lägenheter sålda.
  • Även tidplanen för de kommersiella ytorna följer tidplan. Hotellet beräknas öppna under sommaren 2024 och kontorsbyggnaden har redan driftsatts med inflyttningar under första kvartalet 2024. Observationsdäcket som byggs på våning 69, och som blir öppet för allmänheten, beräknas tas i bruk under andra halvåret 2024.
  • För att färdigställa hela Karlatornet kvarstår nu endast cirka 5 procent av projektets totala kostnad.