Serneke förvärvar för vidare utveckling i Barkarby

Serneke köper tillbaka 55 000 kvadratmeter byggrätter i Veddesta, Järfälla kommun från Fastighets AB Balder (”Balder”). Köpesumman uppgår till 160 miljoner kronor.

Efter transaktionen äger Serneke byggrätter om totalt cirka 150 000 kvadratmeter BTA i området där det fram till 2035 ska utvecklas totalt 14 000 nya bostäder. I Barkarby pågår flera satsningar på infrastruktur; nya tunnelbanestationer, Förbifart Stockholm och en helt ny regional-och fjärrtågstation, som kommer att skapa ett nav för kommunikationer där byggrätterna är belägna.

Köpesumman om 160 miljoner kronor motsvarar Balders nedlagda kostnader i projektet.