Doxas portföljbolag Serneke tillsammans med Balder har genomfört försäljningen av byggrätter i Karlastaden till AB Framtiden

Serneke Group AB och Fastighets AB Balder har under gårdagen genomfört försäljningen av cirka 151 000 kvadratmeter byggrätter i Karlastaden till Göteborgs allmännyttiga fastighetskoncern Förvaltnings AB Framtiden. Affären genomfördes, och likvid har erhållits, i enlighet med vad som offentliggjordes den 22 januari 2024.