Doxas portföljbolag Serneke säljer icke strategiska innehav

Doxas portföljbolag Serneke avyttrar hela aktieinnehavet i Änglagården Holding AB, ägare till Prioritet Serneke Arena i Göteborg, samt i 7H Bil AB, en bilåterförsäljare i Kinna. Försäljningarna sker till bolag ägt av Ola Serneke och är ett led i den pågående omstruktureringen inom Serneke för att renodla verksamheten i en entreprenad- och en fastighetsutvecklingsdel.

Serneke överlåter samtliga aktier i Änglagården Holding AB, motsvarande 40 procent av bolagets aktier, till bolag ägt av Ola Serneke. Samtidigt avyttrar Serneke samtliga aktier i 7H Bil AB, vilket motsvarar 30 procent av bolagets aktier, till samma bolag. Affärerna sker i linje med koncernmässiga värden.