Årsstämma 29 april 2024

Doxas årsstämma 2024 kommer att hållas den 29 april 2024 kl.17.00. Stämman avses hållas på Malmö Arena. En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit Doxa tillhanda minst sju veckor före årsstämman, eller annars i sådan tid att ärendet kan införas i kallelsen.