DOXA FÖRVÄRVAR INDUSTRIFASTIGHETER I LANDSKRONA

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") har i dag, genom bolagsaffärer, förvärvat två fastigheter och en tomträtt inom lager- och lättindustri i Landskrona. Säljare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 66 mkr.

Förvärvet avser fastigheterna Fjällräven 3 och Illern 5 samt tomträtten Ratten 6, totalt bestående av cirka 8 715 kvm och fullt uthyrda på längre avtal. Hyresvärdet uppgår till cirka 5,5 mkr. Fastigheterna är belägna i Örja industriområde samt Norra industriområdet, med utmärkt access till E6 och centrala Landskrona.

"Detta förvärv innebär starten för Doxas satsning inom lager- och lättindustrifastigheter på starka lägen i tillväxtorter. Landskrona är en expansiv kommun och en bra delmarknad för industrifastigheter", säger Victor Persson, vd på Doxa.

Förvärvet sker i bolagsform och köpeskillingen kommer att fastställas genom en sedvanlig beräkning av målbolagets egna kapital med tillägg för skillnaden mellan överenskommet fastighetsvärde för fastigheterna (uppgående till cirka 66 mkr) och fastigheternas bokförda värde per dagen för tillträdet och med avdrag för latent skatt.

Köpeskilling erläggs kontant. Tillträde förväntas äga rum senast den 30 juni 2022.

Bifogat: Pressmedddelande, Doxa förvärvar industrifastigheter i Landskrona. Pressmeddelandet finns även tillgängligt på www.doxa.se/nyheter

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Victor Persson
VD
0702-586375
E-post: victor.persson@doxa.se

Patrik Melin
CFO
Telefon: 0706-218285 
E-post: patrik.melin@doxa.se