Doxa säljer fastighet i sin Malmöportfölj

Doxa har idag, den 21 november 2023, ingått bindande avtal om försäljning av fastigheten Skottspolen 1 i Malmö. Fastigheten säljs genom en aktieöverlåtelse.

Fastigheten Skottspolen 1 är belägen på Lindeborg i Malmö och består av 2 837 kvm kontorsyta. Fastigheten är fullt uthyrd till Unionen på ett långt hyresavtal. Köpare är Grenja Fastigheter AB. Försäljningen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 84 miljoner kronor, vilket motsvarar Doxas senaste externa marknadsvärdering och bokförda värde. Köparen kommer att tillträda aktierna i överlåtet bolag den 1 december 2023.

– Doxa förvärvade fastigheten Skottspolen 1 i slutet av 2021. Genom ett aktivt förädlingsarbete, innebärande modernisering av fastigheten och förlängning av hyresavtalet, har Doxa väsentligt ökat fastighetsvärdet sedan förvärv. Detta är ett bra exempel på hur Doxa arbetar med aktivt värdeskapande. Vi är mycket nöjda med försäljningen av denna färdigförvaltade fastighet och vill samtidigt gratulera Grenja till ett fint förvärv, säger Victor Persson, vd på Doxa.