top of page
Bild122.png

Innehav

Onoterade innehav

Börsnoterade innehav

toppen
malmo.jpg

Fastighetsstaden

Onoterat

Kvarteret Malmö Arena

Modern blandfastighet på c. 72 000 kvadratmeter invigd i etapper mellan 2008 och 2021. Utmärkt kommunikationsläge i Malmös nya, populära och växande stadsdel Hyllie. I Kvarteret Malmö Arena återfinns en sport- och evenemangsarena med plats för upp till 15 000 åskådare, ett hotell med 395 rum, restaurang, konferenslokaler samt kontorsytor på c. 15 000 kvm.

Doxa tillträdde Kvarteret Malmö Arena den 28 februari 2022.

arena
Namnlöst-1-Återställd.png
Bolmensgatan-Hvitfeldtsgatan-1.jpg

Onoterat

Fastighetsstaden

Fastighetsstaden i Halmstad AB är ett lokalt förankrat fastighetsbolag som förvaltar c. 90 000 kvadratmeter fördelat på c. 200 lokaler och c. 350 lägenheter i Halmstad med omnejd. Bolaget skall äga, förvalta och utveckla väl underhållna fastigheter som ger en stabil avkastning och långsiktig värdeökning.

 

Doxa tillträdde den 29 december 2021

Sundsbron

fastighetsstaden
Namnlöst-1-Återställd.png
skottspolen.png

Onoterat

Sundsbron

Sundsbron äger fyra kommersiella fastigheter och tomträtter om totalt c. 15000 kvadratmeter. Fastigheterna är välbelägna i centrala och västra Malmö samt i snabbväxande Hyllie och innehåller en blandning av stabilitet, med långa hyresavtal med bl.a. Malmö kommun, och förädlingsmöjligheter.

Doxa tillträdde den 30 december 2021.

KFC Lockarp

sundsbron
Namnlöst-1-Återställd.png
kfc.jpg

Onoterat

KFC Lockarp

Fastighet fullt uthyrd till KFC på avtal till 2035. Välbelägen vid trafikplats Lockarp längs E6.

Doxa förvärvade den 30 november 2021 samtliga aktier i Lockarp PFK AB, ägare till fastigheten.

KlaraBo

kfclokarp
Namnlöst-1-Återställd.png
klarabo_loggo.png

Börsnoterat

KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar bostäder. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion.

 

Doxa äger 2 557 000 aktier av serie B i fastighetsbolaget KlaraBo som är noterade på OMX Stockholm Mid Cap. Aktierna förvärvades den 28 oktober 2021 då som onoterat innehav.

Till toppen

Klarabo
bottom of page