Byt språk till svenskaChange language to English
  Startsida    Om Doxa    Nyheter    Produkter    Utmärkelser    Investor relations    Kontakt  

Nyheter
2014-10-24   Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014
2014-10-14   Garanterad företrädesemission i Doxa
2014-09-29   Kommuniké från extra bolagsstämma i Doxa AB (publ)
 

Nyheter

Välj år:  2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014


2014-10-24 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014

Tredje kvartalet bjuder på kraftigt ökad omsättning i såväl kronor (+37%) som i antal refillförpackningar (+56%) jämfört med samma period ifjol.

Läs mer >>    

2014-10-14 Garanterad företrädesemission i Doxa

Styrelsen för Doxa AB (publ) har den 13 oktober 2014 beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 16 MSEK. Beslutet baseras på det bemyndigande som gavs till styrelsen vid den extra bolagsstämman den 26 september 2014. Företrädesemissionen är i sin helhet garanterad via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Läs mer >>    

2014-09-29 Kommuniké från extra bolagsstämma i Doxa AB (publ)

På Doxa AB:s extra bolagsstämma den 26 september 2014, beslutades enhälligt följande:

Läs mer >>    

2014-09-19 Ceramir® Crown & Bridge bryter ny mark - University of the Pacific

Doxa:s unika och bioaktiva dentalcement har nu även brutit akademisk mark. Tandläkarna, och tillika lärarna, dr Sadowsky, dr Hakim, Geissberger och dr Kachalia, har beslutat att Ceramir® Crown & Bridge ska användas som förstahandsval vid cementering av kronor på implantat vid universitetskliniken på UOP (University of the Pacific). I och med detta kommer Ceramir nu att användas i den akademiska utbildningen av våra tandläkarstudenter.

Läs mer >>    

2014-09-04 “Best of Class” Technology Award för andra året i rad!

Ceramir® Crown & Bridge erövrar The Pride Institute “Best of Class” Technology Award för andra året i rad!

Läs mer >>    

2014-08-29 Kallelse till Extra bolagsstämma i Doxa AB (publ)

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org.nr 556301-7481 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 26 september 2014 kl. 17.00 i Kristallen, Entré A, Axel Johanssons gata 4-6, Uppsala.

Läs mer >>    

2014-08-27 Doxa tecknar ytterligare distributionsavtal för nordamerikanska marknaden


Läs mer >>    

2014-08-19 Delårsrapport Q2

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Läs mer >>    

2014-06-26 Doxa tecknar avtal för att stärka försäljning och distribution på den Nordamerikanska marknaden

Doxa har tecknat avtal med amerikanska Management Alliance, som arbetar med en dedikerad säljkår, specialiserad inom dentalområdet. Avtalet kommer att tillföra Doxa ett 20-tal professionella säljare med stark geografisk anknytning och stärker Doxas lokala närvaro hos både tandläkare och distributörer.

Läs mer >>    

2014-06-17 Ny styrelse i Doxa AB


Läs mer >>    

2014-05-21 Årsredovisning 2013Visa dokumentet i ett nytt fönster  Årsredovisning.pdf2014-05-21 Torbjörn Larsson, VD, presenterar Doxa på G&W Småbolagsfrukost  Se presentationen här2014-05-20 Kallelse till Årsstämma i Doxa AB

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org. nr 556301-7481, kallas till årsstämma tisdagen den 17 juni 2014 kl 17:00 i Kristallen, Axel Johanssons gata 4-6, 754 50 Uppsala.

Läs mer >>    

2014-05-13 Delårsrapport Q1 - 2014Visa dokumentet i ett nytt fönster  Delårsrapport Q1 20142014-04-02 Doxa listas på NASDAQ OMX First North den 7 april efter fulltecknad nyemission


Läs mer >>    

2014-03-19 Första handelsdag för Doxa:s aktie på First North blir den 7 april


Läs mer >>    

2014-03-03 Doxas nyemission övertecknad

Vid styrelsebeslut i Doxa AB (publ) den 24 januari 2014 beslutades om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna, samt vid eventuell överteckning, övertilldelningsutrymme genom en separat riktad emission utan företräde. Nyemissionen avsåg högst 2 590 045 units och övertilldelningsutrymmet avsåg högst 1 000 000 units, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption till en kurs av 8 SEK per unit. Tre gamla aktier berättigade till teckning av en unit. Teckning av units med och utan företrädesrätt löpte under perioden 6 februari - 24 februari 2014.

Läs mer >>    

2014-02-18 Bokslutskommunike 2013

VD-kommentar:
Om jag i förra årets bokslutskommuniké konstaterade att 2012 var ett ”turbulent” år så kan jag nu glädjande nog säga att 2013 varit ett framgångsrikt år. Satsningen på CE-event (Continuing Education) i USA som genomförs med meriterade och ansedda opinionsbildare och föreläsare har fallit mycket väl ut och resulterat i att Doxa:
• Mer än dubblade omsättningen
• Nästan tredubblade registrerade kunder i USA jämfört med 2012. Jag ser mycket positivt på bolagets förmåga och förutsättningar att under 2014 nå en kritisk volym där marknads- och lönsamhetsförutsättningarna förbättras väsentligt.


Läs mer >>    

2014-01-24 Doxa AB genomför nyemission inför listning på NASDAQ OMX First North

Doxa AB (publ) är ett svenskt företag baserat i Uppsala som utvecklar och kommersialiserar odontologiska applikationer utifrån den patenterade och unika teknologiplattformen Ceramir. Doxa har skapat en första produkt, Ceramir Crown & Bridge, ett dentalcement för kronor och bryggor. Försäljningen av denna första produkt befinner sig i en stadigt stigande trend i USA, vilket är Bolagets hemmamarknad.

Läs mer >>    

2014-01-23 Småbolagsfrukost


Läs mer >>    

2014-01-14 Top Product Award - Top Innovative Cement 2014


Läs mer >>    

Utvecklad av JNet Solutions