Byt språk till svenskaChange language to English
  Startsida    Om Doxa    Nyheter    Produkter    Utmärkelser    Investor relations    Kontakt  

Nyheter
2014-04-02   Doxa listas på NASDAQ OMX First North den 7 april efter fulltecknad nyemission
2014-03-03   Doxas nyemission övertecknad
2014-02-18   Bokslutskommunike 2013
 

Nyheter

Välj år:  2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014


2014-04-02 Doxa listas på NASDAQ OMX First North den 7 april efter fulltecknad nyemission


Läs mer >>    

2014-03-19 Första handelsdag för Doxa:s aktie på First North blir den 7 april


Läs mer >>    

2014-03-03 Doxas nyemission övertecknad

Vid styrelsebeslut i Doxa AB (publ) den 24 januari 2014 beslutades om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna, samt vid eventuell överteckning, övertilldelningsutrymme genom en separat riktad emission utan företräde. Nyemissionen avsåg högst 2 590 045 units och övertilldelningsutrymmet avsåg högst 1 000 000 units, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption till en kurs av 8 SEK per unit. Tre gamla aktier berättigade till teckning av en unit. Teckning av units med och utan företrädesrätt löpte under perioden 6 februari - 24 februari 2014.

Läs mer >>    

2014-02-18 Bokslutskommunike 2013

VD-kommentar:
Om jag i förra årets bokslutskommuniké konstaterade att 2012 var ett ”turbulent” år så kan jag nu glädjande nog säga att 2013 varit ett framgångsrikt år. Satsningen på CE-event (Continuing Education) i USA som genomförs med meriterade och ansedda opinionsbildare och föreläsare har fallit mycket väl ut och resulterat i att Doxa:
• Mer än dubblade omsättningen
• Nästan tredubblade registrerade kunder i USA jämfört med 2012. Jag ser mycket positivt på bolagets förmåga och förutsättningar att under 2014 nå en kritisk volym där marknads- och lönsamhetsförutsättningarna förbättras väsentligt.


Läs mer >>    

2014-01-24 Doxa AB genomför nyemission inför listning på NASDAQ OMX First North

Doxa AB (publ) är ett svenskt företag baserat i Uppsala som utvecklar och kommersialiserar odontologiska applikationer utifrån den patenterade och unika teknologiplattformen Ceramir. Doxa har skapat en första produkt, Ceramir Crown & Bridge, ett dentalcement för kronor och bryggor. Försäljningen av denna första produkt befinner sig i en stadigt stigande trend i USA, vilket är Bolagets hemmamarknad.

Läs mer >>    

2014-01-23 Småbolagsfrukost


Läs mer >>    

2014-01-14 Top Product Award - Top Innovative Cement 2014


Läs mer >>    

Utvecklad av JNet Solutions